Home » Moon Water Society » Magische vierkanten en planeten

Bronnen:  www.demystiekeschool.nl wikipedia en de cursus van academia aurum et argentum over sigils,  www.midanmedium.jouwweb.nl en de paper van J. Hogendijk over occulte wiskunde en webmaidensgrimoire.blogspot.com.

Er was eens een koning. Deze koning bezat een magische kookpot. In die kookpot had hij 70 demonen gehuisvest. Om deze demonen een beetje onder controle te houden, zijn kookpot was ook weer niet zo groot, bedacht hij verzegelingen. Deze koning zou zo pak m beet 900 jaar voor de geboorte van Christus hebben geleefd. Is geen bewijs van, maar het verhaal is magisch…….

 En dat zijn sigils ook. Ze spreken tot de verbeelding, zijn geheimzinnig door de manier van maken. Je werkt met een code die direct correspondeert en vibreert met een krachtige energie. Sigils zijn erg oud. En in veel vormen te vinden. Vandaag de dag zijn er op internet ook veel sigils te vinden en hoe ze te maken. Neem pinterest, daar staan plaatjes op van sigils en hoe ze gemaakt zijn. Vaak wordt dit via de Austin Osman Spare methode gedaan. Ik heb daar niet zoveel moeite mee als je maar uitzoekt wie Austin Osman Spare was, en waarom hij zo een sigil maakte. Want door een simpele kopieeractie zal de sigil misschien niet de kracht hebben die je wilt. Daarom heb ik ook een stuk geschiedenis beschreven in deze tekst. De tekst komt ut verschillende bronnen, deze heb ik niet zelf bedacht. Maar wel de afgelopen jaren bij elkaar gezocht, en nu gebundeld voor dit stukkie tekst. Er is over astrologie en numerologie en correspondenties m.b.t. de 7 planeten nog veel meer info te vinden, zie dit stuk als een eerste kennismaking en ga op onderzoek uit.

 Terug naar de koning en zijn kookpot want,

 

Ongeveer 600 jaar later, zo 300 voor Christus wordt er in Alexandrië een bibliotheek opgericht. De Egyptenaren zijn veroverd, en Alexandrië wordt het kennisgebied van westerse kennis uit de oudheid. Hermetische wetten, filosofische teksten, wiskundige formules, magische geschriften, alles vindt zijn weg naar deze bibliotheek. De eerste bibliothecaris is Demetrios Phalerios, een student van Aristoteles. De boekencollectie van Aristoteles is zijn begin punt. Er worden handelskaravanen opgezet om naar onbekende geschriften te zoeken en de bibliotheek uit te breiden. Naar iedere windstreek gingen opkopers. Er waren Griekse tragedies te vinden, maar ook geschiedschrijvingen van verschillende culturen zoals de Egyptenaren, Indusbeschaving (beschaving uit de Bronstijd in het zuiden van Azië), religieuze geschriften zoals zoroastrisme, boeddhisme, hindoeïsme en de Tenach. Ook rollen van het Corpus Hermeticum zouden in deze bibliotheek gelegen hebben. Het Corpus Hermeticum zijn een aantal teksten die aan Hermes Trigmegistus en zijn volgelingen worden toegeschreven. In de geschiedenis wordt Hermes Trigmegistis gelijkgesteld met Toth van de Egyptenaren. Tijdens onderzoek naar de verschillende Hermetica blijken de teksten een joodse, hellenistische, Egyptische, gnostische achtergrond te hebben. Waarom is dit van belang i.v.m. sigils?

 Als wortels van de westerse esoterie kunnen ruwweg 4 filosofische-religieuze tradities worden onderscheiden. Neoplatonisme, gnosticisme, hermetisme en de kabbbala, de traditionele wetenschappen als astrologie, magie en alchemie.

 Magie dus. En sigils hebben alles met astrologie en magie te maken, en ook een beetje met de kabbala en geschiedenis.

 Ik vind als heks de Hermetische wetten zinnig. Het feit dat er net voor Christus iemand deze wetmatigheden bedacht vind ik mooi. Oude wijsheid.

De 7 Hermetische principes uit de Kybalion:

 

 • Zo boven, zo beneden. De menselijke geest weerspiegelt het universum, het principe van de geest
 • Het universum is als een boek dat kan worden “gelezen” door wie de sleutel kent (kabbalistische levensboom). Het principe van overeenkomst of correspondentie
 • Niets is in rust, alles beweegt. Materie, de geest. Het Universum is constant in beweging en creëert . Het principe van vibratie/trilling
 • Alles heeft 2 kanten, een plus en een min, goede en een slechte kant. Toch zijn deze twee kanten van nature hetzelfde, er kan eigenlijk geen dualisme zijn aangezien we allemaal van een goddelijke bron komen. Het principe van polariteit
 • Alles heeft een ritme, in de natuur is dit goed zichtbaar. Maar ook het leven heeft een ritme en men streeft ernaar om vanuit de grove aardse materie uit te stijgen naar de verfijnde spirituele sfeer door het ritme te zien. Het principe van Ritme.
 • Niets gebeurd zomaar, iedere gevolg heeft zijn oorzaak. En er zijn verschillende vlakken of dimensies van oorzaak en gevolg. Zeggen dat er zoiets is als toevalligheid zou een te simpele uitleg zijn. Het principe van oorzaak en gevolg
 • Alles heeft zijn vrouwelijke en mannelijke grondslagen, en dit manifesteert zich op alle vlakken. Het principe van geslacht.

 

Anders stromingen belangrijk voor het moderne esoterisme.

 

Neoplatonisme. Kort gezegd is het universum een groot, levend organisme waarbij een gebeurtenis in een deel ervan een gelijkwaardige (sympatische) reactie veroorzaakt in een ander deel. Men gebruikt magische handelingen waarvoor kennis nodig is van rituelen en invocaties om in contact te treden met goden en spirituele entiteiten. Dit zou later aan de basis staan van de renaissance magie. En tijdens de renaissance magie zal er ook vernieuwde aandacht zijn voor o.a. sigils.

 

Gnosticisme:

Gnostici geloven dat er een speciale soort kennis, gnosis, van God en de hogere werkelijkheid bestaat. Hoewel God onkenbaar blijft, zou verborgen kennis gehaald kunnen worden uit de manifestaties van God. Het bezit van gnosis zou de menselijke ziel in staat stellen om terug te keren naar haar goddelijke oorsprong.

In hedendaags magisch werk staan een aantal thema’s uit oude esoterische stromingen centraal. Dus als je met sigils gaat werken, ben je hier indirect ook mee bezig.

Verder met onze tijdreis. We zijn aangekomen bij de Middeleeuwen. Hou armen en benen ten alle tijden binnen boord van het karretje………..

 In de Middeleeuwen had men de 7 vrije kunsten of de septem artes liberalis. De zeven kunsten waren: grammatica, dialectica en logica, retorica, aritmetica, geometriamusica en astronomia. Deze zeven vakken maakte deel uit van het voortgezet onderwijs in de Middeleeuwen.

Grammatica, rhetorica en dialectica vormde het trivium. De drievoudige weg tot hogere studies. En ze waren het fundament voor de 4 vakken van het quadrivium, hierbij was het gemeenschappelijke basiselement niet het woord maar het getal.

 Ook waren er de artes mechanicae, praktische kunsten als koken en metallurgie. 

En dan waren er de artes incertae of onzekere kunsten omdat de uitkomst onzeker was. 

Hierbij moet je denken aan alchemie, magie, astrologie en waarzeggerij, numerologie, tarot. 

 De artes incertae werden echter niet aan de universiteit onderwezen en konden controversieel zijn.

Omdat de Katholieke Kerk de artes incertae verbood, zijn ze ondergronds gegaan en zijn er geheime genootschappen ontstaan die de esoterische kennis wilde beschermen. Er is een gerucht dat in de bibliotheek van het Vaticaan nog veel geheime Esoterische geschriften zijn. 

 Uiteraard zijn de artes incertae niet ontstaan in de Middeleeuwen, maar is hun oorsprong een stuk ouder. Als je gaat kijken naar de geschiedenis van de esoterie zie je hun oorsprong.

 

Maar wat heeft dit met sigils te maken? Je had ooit de Clavicula Salomonis, of de sleutel van Salomo. Een geschrift/boek dat werd toegeschreven aan koning Salomo. De nu bekende kopieën stammen uit de Middeleeuwen. De Middeleeuwen had dus een kopie van een magisch boek, over het maken van magische zegels, met een onbekende uitkomst……

 Het boek bevat verschillende paragrafen en ideeën geïnspireerd op Talmoedteksten en het Joodse kabbala onderwijs. Er staan mystieke en geheimzinnige platen in zoals het Grote Pentakel.  Het boek bestaat uit 2 delen met bezweringen en spreuken om geesten op te roepen, bezweerders te beschermen, maar ook met leidraden hoe je spiritueel moet leven.

 De kern van het boek gaat over het maken van een pentakel. Dit pentakel, een ingewikkelde tekening waarbij rekening wordt gehouden met planeten, op welke dag de magie het beste tot uiting zal komen, kleur etc, is een soort microkosmos die opereert volgens de weten van de maker en zo op magische wijze iets laat doen gebeuren. Dus er werd een magische tekening gemaakt om iets te bewerkstelligen, uiterst geheim….

 Het verhaal gaat dat koning Salomo een ketel had met 70 spirits/demonen in had zitten. Hij hield ze in bedwang met zijn zegel van Salomo. De 70 demonen zullen misschien staan voor deugden en dingen die niet goed zijn voor de mens, maar dat is mijn eigen visie.

Terug naar de demonen ketel van koning Salomo, de pentakels op de verschillende zegels hebben allemaal een bepaalde macht over die demonen. Het tweede pentakel van Saturnus werkt tegen elke vorm van tegenwerking en is bedoeld om trots de kop in te drukken.

 Een sigil zou je kunnen zeggen.

Het magische Sator-vierkant staat op dit tweede pentakel van Saturnus, een vierkant van 5 op 5 met 5 woorden. De woorden kunnen in alle richtingen gelezen worden, dus horizontaal, van links naar rechts en verticaal van boven naar beneden en van beneden oftewel een Palindroom.

 

SATOR vierkant

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

 

SATOR: de zaaier of in de christelijke traditie staat SATOR voor god.

AREPO : op het veld, op de akker, op een lapje grond

TENET : houdt vast

OPERA : door zijn arbeid, binnen de alchemie staat dit voor de steen der wijzen die gewoon metaal in goud verandert en de bron is van het levenselixer

ROTAS. De wielen, cyclus, seizoenen

 

Dit vierkant was erg populair. Wie goed kijkt herkent in de 25 letters 2x de letters van het Pater Noster en twee keer A en O, Alpha en Omega. En het midden vormt ook nog een kruis. Dit vierkant is teruggevonden op papyrusrollen, amuletten en medaillons en pas later in een christelijke context. Je kunt uit dit vierkant van alles halen zoals Satan ter oro te, reparato opes, oftewel, Satan geef mijn fortuin terug. Als ik naar het vierkant kijk valt vooral het TENET-kruis mij op. Het “houdt vast”. Als je demonen ergens wilt verzegelen dan is vasthouden een goede woordkeuze.

 

Andere voorbeelden van amuletten met sigils.

 

De term abracadabra is een oude bezwerings- of belezingsspreuk of toverformule die geacht werd een genezende werking te hebben.

Het woord werd onder meer in de vorm van een gelijkzijdige driehoek geschreven in elf regels, die telkens één letter minder bevatten.  

De term werd voor het eerst in deze zin gebruikt in de 2e eeuw door Serenus Sammonicus, arts van de Romeinse keizer Caracalla in De Medicina Praecepta. Hij beval aan de formule in de vorm van een amulet te dragen. De veronderstelling was dat de ziekte of pijn op dezelfde manier zou afnemen en verdwijnen als het woord zelf.  

Er zijn verschillende theorieën over de bron van de toverspreuk.  

 • Een daarvan luidt dat de formule zijn oorsprong vindt in de joodse mystiek uit de Kabbala. Het woord zou dan een verbastering zijn van twee Hebreeuwse woorden: ha-brachah(de zegening, wat gezien kan worden als een eufemisme voor een vervloeking) en dabra, een Aramees woord voor de pest. Deze opvatting wordt door sommigen in twijfel getrokken omdat in de oudheid deze wijze van het bestrijden van demonen algemeen bekend was en dat Abracadabra gewoon de naam was van een van die demonen. 
 • Een andere theorie luidt dat het woord komt van het Griekse abrasadabra(de vervanging van de s door een c zou berusten op een foutieve overzetting). In deze theorie zou de term een geheim woord zijn dat werd gebruikt door een gnostische sekte in Alexandrië, waarschijnlijk gebaseerd op Abrasax, (ook Abraxas), hun voornaamste godheid. 
 • Ook wordt beweerd dat de spreuk is samengesteld uit de beginletters van de Hebreeuwse woorden Ab(vader), Ben (zoon) en Acadsch (heilige geest). Ook de term 'Abraxas' zelf zou magische kracht hebben bezeten. De letters van het woord vertegenwoordigen in de Griekse notatie het telwoord 365: de dagen van het jaar.

 

 • Een andere theorie is dat het afkomstig is van a-ba-ca-da-bra: de eerste 4 letters van het alfabet + braProto-Europees voor spreken, vgl. met brabelenbarbara: stamelen etc.

 

Een magisch zegel dus. 

 

Waarom zou je een magisch zegel willen maken? 

Omdat het werken met magische zegels een intensief, persoonlijk en magisch proces is. Je creëert iets van niets. Op een leeg blad schrijf je een woord wat je terugbrengt tot een zelfontworpen symbool. Dit vind ik pure magie, van niets iets maken. In je eigen microkosmos bepaal je door magie wat je wilt dat er gebeurt………

 

Wat zijn Sigils:

Volgens mianmedium.jouwweb.nl zijn sigils grafische symbolen die bewust worden gemaakt om een mystieke betekenis te bevatten. Het woord sigil komt van het Latijnse woord sigilum dat slot betekent, of verzegeling.  Sigils kunnen symbolen zijn die een bepaald persoon of entiteit voorstelt, ze kunnen geheime namen van spirits en goden bevatten of jouw eigen persoonlijke magische signatuur zijn. Meestal worden sigils gemaakt als een magisch hulpmiddel om bepaalde doelen te bereiken. De mogelijkheden zijn eindeloos.

 

Verder schrijft deze bron dat het maken van een sigil helpt om een fysieke focus te bewerkstelligen.

 

De bron beschrijft ook een stappenplan hoe een sigil te maken:

 

Stap 1: zet je intentie op papier

Stap 2: maak van je intentie een tekeningetje, of symbool o,i,d

Stap 3: Laad de sigil op met energie en laat het los

 

Bij elke stap is belangrijk dat je goed visualiseert wat je doel is en welke uitkomst je wilt, intentie, intentie, intentie.

 

Er zijn verschillende manieren om een sigil te maken, via magische vierkanten, via het versimpelen van woorden door de dubbel letters en klinkers uit een woord te halen en van de letters die over blijven een symbool maken, met de methode van het Rozenkruis en Hebreeuwse letters, via sterrenbeelden, standen van planeten etc.  

Sigils maken is een magische handeling.

Austin Osman Spare  heeft een redelijk simpele manier bedacht om een sigil te maken.  

Dit gebeurd door het weghalen van alle klinkers en dubbele letters in een woord. 

Voorbeeld met de zin peace and love. 

We halen alle klinkers weg 

Pcndlv. De maker van bovenstaand Sigil heeft ervoor gekozen om de o van Love wel te gebruiken om zo een mooie ronde Sigil te maken. Na het maken van je symbool zt je er een cirkel om heen om je Sigil te beschermen. 

Daarna heeft de maker de letters p c n d l o v versimpelt.  

En er een soort tekening/krachtig symbool mee gemaakt. 

Dan leg je de Sigil op een plek waar je de Sigil een week of wat laat liggen, je laat de Sgil rustig rijpen zogezegd. 

Na een week ga je de Sigil opladen of activeren. 

Dit opladen kun je tijdens een ritueel doen. Het meest belangrijke is dat je de intentie van de Sigil zo goed mogelijk voor ogen houdt en geen afleiding hebt. Je kunt bijvoorbeeld visualiseren hoe je de Sigil de wereld in stuurt om zijn werk te doen.  

Als je dit hebt gedaan verbrand je als laatste stap de Sigil en laat je de energie vrij om je intentie in werk te zetten.  

 

 

Je kunt het zo groot maken of klein houden. Er zijn mensen die Sigils maken met planeetstanden en corresponderende dagen, kleuren etc. Ook kun je i.p.v. schrijftaal ook een geheim schrift of Hebreeuws of Theban gebruiken.  

Ook met Runen kun je naast divineren, magie toepassen. 

En magische symbolen maken, een bindrune. 

Elke Rune heeft een eigen energie en betekenis. Door Runen te combineren, kun je hun kracht meer intens maken. 

Bij elke magische handeling is het van belang dat je goed nadenkt over de gevolgen. Zo ook bij het maken van een bindrune. Het is belangrijk dat je goed nadenkt over de betekenis van de Rune die je wilt gebruiken. En ook de letters. Zoals Jack Stoop het beschrijft in zjn boek Heidense Hekserij: 

“Zo kun je de runen HagalazEhwah en Laguz goed gebruiken om iemand nachtmerries te bezorgen" 

De eerste letters vormen het woord Hel. Hagalaz staat voor de Godinnen Hel en UrdHagalaz of Hagel staat voor een destructieve kracht die in korte tijd veel schade kan brengen. Denk aan een hagelbui in de Lente. Ehwaz betekent paard en wordt geassocieerd met Odin, Ehwaz staat voor reizen, maar ook voor reizen naar andere werelden. Laguz staat voor water, zee, eb en vloed, emoties en het onderbewuste. 

Dit is dus niet zo’n goede combi. 

Bedenk dus goed wat de betekenis is van iedere Rune, de letter waar de Rune voor staat en de combinatie. 

 

magische vierkanten, of occulte wiskunde.

 

Zoals we in het voorafgaande stuk al hebben kunnen lezen waren Grammatica, rhetorica en dialectica het trivium. De drievoudige weg tot hogere studies. En ze waren het fundament voor de 4 vakken van het quadrivium, hierbij was het gemeenschappelijke basiselement niet het woord maar het getal. Dus in het quadrivium kreeg je naast wiskunde ook astronomie. Maar dit had niet zijn oorsprong in de Middeleeuwen, maar was veel ouder. Volgens Pythagoras waren natuurlijke getallen de essentie van alle dingen. Als dit gecombineerd wordt met het idee dat een verwantschap een onderlinge aantrekking met zich meebrengt, dan ligt het voor de hand om aan getallen een magische werking toe te kennen.  En dat van magische vierkanten een nog sterkere werking uitgaat. Het is mogelijk dat magische vierkanten voor het eerst in het voor-islamitische Perzië zijn gebruikt, want volgens legende namen de Perzische koningen vaandels met magische vierkanten mee in veldslagen. Een magisch vierkant is een vierkant met een gelijk aantal vakjes, met in elk vakje precies 1 van de getallen, zodat de som van de getallen in elke rij en in elke kolom en in elk diagonaal gelijk is aan een vast getal. Magische vierkanten waren in de Middeleeuwen een internationaal onderwerp, en er zijn veel magische vierkanten bewaard gebleven in teksten en op amuletten.

De werking van het vierkant werd vaak gekoppeld aan astrologie. Magiërs en occultisten zochten naar correspondenties (denk nog effe aan die Hermetische wetten) die paste bij de toen bekende 7 planeten. De magische vierkanten werden als rekenkundige archetypes van de planeten beschouwd. De orde en de constante bepaalden onder welke invloed een bepaald magisch vierkant stond.  Wie de grondlegger is geweest van de toewijzing van getallen aan de planeten is onduidelijk. Veel bronnen verwijzen naar Agrippa, maar het kunnen ook de Arabieren of de Babyloniërs zijn. De Babyloniërs geloofden dat de Aarde het middelpunt van de kosmos was waar de 7 planeten omheen draaiden.  In de volgorde: Maan. Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus. De planeet die het verst van de aarde verwijderd was kreeg het kleinste magische vierkant. Saturnus kreeg zo de orde 3 toegewezen, Jupiter orde 4, Mars orde 5, Zon orde 6 etc.

 

Elk van de 7 planeten stond ook voor 1 van de sephirots of werelden op de Kabalistische wereldboom. Saturnus is bijvoorbeeld het planetair symbool voor Binah, de 3e sephirot. Het magische vierkant van Saturnus is dan ook een vierkant van orde 3.

Een magisch planeten vierkant wordt ook wel Kameoth genoemd.

 

Maar hoe maak je een sigil met gebruik van een magisch vierkant. Een magisch planeet vierkant kan je helpen om extra energie in een sigil te laden. Planeten hebben bepaalde correspondenties die je in kunt zetten voor het doel van de sigil. Je kiest een planeet die bij je doel past. Venus voor liefde, geldzaken voor Jupiter etc.

Je formuleert een zin, dan haal je alle dubbele letters en klinkers weg.

 

De letters die overblijven kun je herleiden naar cijfers.

Daar kun je verschillende (numerologische) methoden voor gebruiken. Bijvoorbeeld de letterwaarde van Pythagoras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

 

 

Stel dat de planeet Jupiter past bij het doel van je sigil, en je hebt de cijfers bij de overgebleven letters dan kun je in het Jupiter vierkant alle cijfers afgaan die bij een letter horen. Zo krijg je een figuur. En dus een sigil.

 

Jupiter vierkant

 

4 14 15 1
9 7 6 12
5 11 10 8
16 2 3 13

 

 

Maar hoe zit het nu met die planeten? Armen en benen binnenboord, we gaan opstijgen……

 

De 7 klassieke planeten zijn goed te zien met het blote oog, en waren dus bekend bij de oude astrologen.

 

Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus.

 

De astrologische omschrijvingen bij de 7 klassieke planeten zijn bewaard gebleven sinds de oudheid. Astrologen noemen de 7 klassieke planeten de 7 persoonlijke en sociale planeten, omdat ze de fundamentele menselijke schijven van elk individu vertegenwoordigen. De persoonlijke planeten zijn de Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars. De sociale of transpersoonlijke planeten zijn Jupiter en Saturnus.

 

De Zon: vertegenwoordigd het Ego, het zelf, je uitdrukking, persoonlijke kracht, trots en het gezag, leidinggevende kwaliteiten. Als je dus een sigil wil maken waarbij je bijvoorbeeld leidinggevende kwaliteiten wil versterken dan zou je een sigil met het Zon vierkant kunnen doen en op een zondag opladen en op een zondag ook weer loslaten

Apollo (Romeins), Helios (Grieks)

 • Kleur: geel, goud
 • Planten: welriekende planten met gele of roodachtige bloemen, op zonnige plekken. Deze planten versterken het hart en weerstaan vergif, hekserij en kwaadaardige planetaire invloeden
 • Dieren: leeuw, paard, krokodil, geit, gloeiworm, krabben, arend, haan, feniks, nachtegaal, pauw, zwaan
 • Plaatsen: huizen, koninklijk hof, theater, paleis
 • metalen: goud
 • Stenen: chrysolietadamant
 • Dag: zondag

 

Zon vierkant

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31

 

 

De Maan:

 

 • Diana (Romeins), Selene (Grieks)
  • Kleur: wit of lichtgeel, zilverachtig. Planten met zachte, vochtige bladeren, kool, meloen
  • Dieren: kikkers, otters, wezels, eenden, bij het water levend.
  • Plaatsen: velden, fonteinen, baden, havens, verlaten plaatsen.
  • Metaal: zilver
  • Stenen: zachte stenen, seleniet, kristallen
  • Dag: maandag
 • De ziel, het vrouwelijk principe, de moeder. Verder brengt men met de maan in verband: instinct, groei, verandering, kindertijd, kinderlijkheid, het vermogen om jong te zijn, het onbewuste, droom, fantasie, een groot inlevingsvermogen, openheid, stemmingen en wisseling van stemmingen, kwetsbaarheid, het vermogen om te kunnen ontvangen en vrij te laten, spontaniteit, ritmische bezieling, gevoel, traditie, familiezin, voortdurende verandering.

 

Maan vierkant

 

 

37 78 29 70 21 62 13 54 5
6 38 79 30 71 22 63 14 46
47 7 39 80 31 72 23 55 15
16 48 8 40 81 32 64 24 56
57 17 49 9 41 73 33 65 25
26 58 18 50 1 42 74 34 66
67 27 59 10 51 2 43 75 35
36 68 19 60 11 52 3 44 76
77 28 69 20 61 12 53 4 45

 

 

Mercurius:

Mercurius (Romeins), Hermes (Grieks)

 • Beroep: filosoof, geleerde, wiskundige, astroloog, handelaar, advocaat
 • Kleur: gemengde kleuren, grijs met hemelkleur zoals de duif.
 • Smaak: van alles door elkaar.
 • Planten: met verschillende kleuren, op zandige verlaten plaatsen, ruiken bijna niet of subtiel, hebben een verband met tong, longen en geheugen. bonen, walnoot, addertong, longkruid.
 • Dieren: hyena, aap, vis, eekhoorn, wezel, spin, papegaai, zwaluw, bijen, slangen, kraanvogel.
 • Mineralen: kwikzilver. Stenen: topaas, agaat, alle stenen met verschillende kleuren
 • Dag: woensdag
 • Modern:Het intellect, mentale activiteit, creatief denken en communicatie.

 

Mercurius vierkant

8 58 59 5 4 62 63 1
49 15 14 52 53 11 10 56
41 23 22 44 45 19 18 48
32 34 35 29 28 38 39 25
40 26 27 37 36 30 31 33
17 47 46 20 21 43 42 24
9 55 54 12 13 51 50 16
64 2 3 61 60 6 7 57

 

Venus:

 

 • Venus(Romeins), Aphrodite (Grieks)
 •  
  • beroepen in verband met sieraden, tooi, klederdracht, vrouwenzaken. Vaak musicus, schilder, juwelier, zanger, graveur, handschoenenmaker.
  • Kleur: wit, lichtgroen en lichtbruin.
  • Smaken: al wat aangenaam, zoet en vochtig is.
  • Planten geregeerd door Venus zijn groen, hebben een aangename geur, witte bloem, zoete appels, witte rozen, vijgen, zoete sinaasappels, perziken, abrikozen, pruimen, rozijnen. Dieren: panter, klein vee, spreeuw, geit, hen, patrijs, adelaar, dolfijn.
  • Plaatsen: fonteinen, bruidskamer, mooie behuizingen, bedden, dansscholen, kleedkamers.
  • Metalen, mineralen: koper, brons, blauwe saffier, witte en rode koraal, Marcasiet, Alabaster, Lapis Lazuli, Beril, Chrysoliet
  • Dag: vrijdag
 • Modern: Liefde, kunst, harmonisch gevoel, fysieke aantrekkingskracht, schoonheid, positieve ingesteldheid

 

Venus vierkant.

 

22 47 16 41 10 35 4
5 23 48 17 42 11 29
30 6 24 49 18 36 12
13 31 7 25 43 19 37
38 14 32 1 26 44 20
21 39 8 33 2 27 45
46 15 40 9 34 3 28

 

Mars:

Mars (Romeins) , Ares (Grieks)

  • Beroepen: soldaten, generaals, artsen, apotheken, chirurgen, slagers, kleermakers, kappers, alchemisten, koks, timmerlieden
  • Kleuren: rood, geel, vurig en blinkend. Smaken die bitter, scherp en brandend zijn.
  • Planten: roodachtig, scherpe getande bladeren, groeien op droge plaatsen, bijvoorbeeld netel, distel, duivelsmelk, peper, radijs
  • Dieren: panter, gier, vos, paard, geit, mastiff, wolf, vlieg, beer, valk, raaf, uil, kraai
  • Plaatsen: smidse, ovens, slachthuizen, schoorstenen, overal waar steenkool e.d. wordt verbrand.
  • Mineralen: ijzer, arseen, zwavel
  • Dag: dinsdag
 • Modern: Energie, het mannelijk principe, wilskracht, moed, vastberadenheid, vechtlust

 


Mars vierkant

11 24 7 20 3
4 12 25 8 16
17 5 13 21 9
10 18 1 14 22
23 6 19 2 15

 

 

 

Jupiter:

 • Jupiter (Romeins), Zeus (Grieks)
 •  
  • Kleuren: zeeblauw, purper, mengsel van geel en groen
  • Planten: kruidnagel, foelie, nootmuskaat, muurbloem, vlas , longkruid, pimpernel, oregano, levermos, granaatappels, pioen, munt, madeliefje, saffraan
  • Dieren: os, schaap, olifant, draak, tijger, eenhoorn, alle dieren die zachtaardig zijn. Ooievaar, watersnip, leeuwerik, adelaar, bijen, fazant, hert, dolfijn, walvis
  • Stenen: amethist, saffier, smaragd of emerald, hyacint, marmer
  • Plaatsen: verblijft graag in de buurt van kerken en altaars, synoden, vergaderingen, zuivere plaatsen, rechtsgebouwen en oratoria
  • Dag: donderdag

Modern: Harmonie, de wet, religie, de drijfkracht om zich te ontwikkelen, optimisme

 


Jupiter vierkant

4 14 15 1
9 7 6 12
5 11 10 8
16 2 3 13

 

 

Saturnus:

 

 • Saturnus (Romeins), Kronos (Grieks)

 

  • Beroep: nachtwerk of onder de grond zoals mijnwerkers, loodgieter, schoorsteenveger, drager van doden, tuinier, verver van zwarte kleren, koster, doodgraver, schaapsherder
  • Smaken: zuur, bitter, scherp
  • Planten: wolfsklauw, alruin, bilzekruid, nachtschade, dragon, ijzerkruid, salie, spinazie, komijn, duivenkervel. De cipres en de treurwilg
  • Dieren: ezel, kat, haas, muis, mol, olifant, beer, wolf, krokodil, paling, kraai, uil, sprinkhaan, struisvogel.
  • Plaatsen: vertoeft graag in woestijnen, wouden, donkere valleien, grotten, holen, bergen, ruïnes
  • Stenen: saffier, lapis lazuli, alle zwarte, doffe, lelijke gesteenten die niet gepolijst kunnen worden
  • Dag: zaterdag
 • Modern: Geremdheid, concentratie, consolidatie, ernst, melancholie, verantwoordelijkheid

 

4 9 2
3 5 7
8 1 6


 Saturnus vierkant