Magie

Wat is magie en waar ligt de oorsprong van magie?
Een definitie van magie zou kunnen zijn: Magie is het centreren van bepaalde energie waardoor er
iets wordt bewerkstelligd. Dit centreren van energie gebeurt vaak door het doen van rituelen. Magie
is meestal niet te zien, het is ongrijpbaar, abstract en meestal niet wetenschappelijk te verklaren.
Rituelen zijn handelingen die steeds op eenzelfde manier worden gedaan waardoor er opperste
concentratie komt, door deze concentratie kunnen mensen hun energie en gedachten richten op het
bewerkstelligen van iets.
Binnen de hekserij kan dit iets bijvoorbeeld divineren (tarot, pendelen, theeblaadjes lezen etc.) zijn,
mediteren, healen, visualiseren, bezweren etc.
Niet alleen heksen en pagans voeren rituelen uit. Denk aan topsporters die voor ze het veld op gaan
een bepaald ritueel doen. Zij doen dit om te focussen. Zij focussen al hun aandacht op een bepaald
moment om na dit moment een top prestatie neer te kunnen zetten. Zo gaan ze om met de
spanning rondom de wedstrijd.

De Romeinen beoefenden magie en rituelen. Plinius de Oudere beschreef in zin boeken regelmatig
over het uitspreken van vervloekingen, een vast in de Romeinse maatschappij verankerd
verschijnsel. De Romeinen zagen overigens niet in alles magie. Astronomie en magische planten of
verschijnselen om de toekomst te duiden waren gek genoeg niet als magisch gezien. Wel mystiek
maar niet magisch. Met de opkomst van het christendom begon de houding tegenover magie en het
occulte te veranderen. Magie was van demonen, alleen God kon wonderen verrichten. De niet
christelijke schrijver Celsus was echter van mening dat Jezus wel degelijk magie gebruikte wat hij in
Egypte had geleerd. (uit Toverrecepten uit de Middeleeuwen)

 

In de oudheid was magie dus heel normaal. Het was heel normaal om aan iets wat buiten de mens
lag, te vragen om bescherming en geluk. In de loop der eeuwen is het beeld van magie en ritueel
veranderd. Waar men in de oudheid angst en ontzag had voor natuurkrachten is in onze tijd duidelijk
waar een onweersbui vandaan komt en kunnen we het weer zelfs voor 2 weken voorspellen. Magie
van vroeger is niet de magie van nu. Heksen geloven dat energie te sturen is en via rituelen gebruikt kan worden om bepaalde dingen te beïnvloeden. Een ritueel kan heel groots uitgevoerd worden, of heel klein. Als heks of
pagan heb je een verantwoordelijkheid als je magie wilt gaan beoefenen. Je moet goed nadenken en overwegen wat de gevolgen van je magisch werk zullen zijn.

 

 

 

 

Maar waar ligt de oorsprong van magie?  Het ligt voor de hand om deze oorsprong in de Oudheid te
zoeken. Bij de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen. Maar ook de Scandinavische Volkeren en
de Europese Volken. Magie en rituelen zijn dus oud. De rituelen en magie uit de Oudheid hebben
ook zeker een link met de magie en de rituelen van vandaag de dag.
In het boekje "Toverrecepten uit de Middeleeuwen" staan "secreten" oftewel geheime recepten.
Deze secreten komen uit een laatmiddeleeuws handgeschreven boek waar medische traktaten in
stonden. Deze middeleeuwse secreten kunne sloten van alle deuren openen, de taal van dieren
laten verstaan, mensen onkwetsbaar maken etc. De originele recepten zijn vertaald naar het
hedendaags Nederlands en geven een kijkje in het Middeleeuws wereldbeeld.
Het boekje begint met Alchemie voor beginners. In de 12e eeuw zijn er manuscripten uit het
Arabisch vertaald. Er zijn scheikundige, alchemistische experimenten te vinden uit de oudheid die
vanaf dat moment geleerden in Europa inspireren in de zoektocht naar goud en het levenselixer.
Ook zijn er secreten met kruiden te vinden. Magische kruiden die onder het juiste maanlicht en
stand der planeten hun werking geven. Bilzekruid, een gevaarlijk kruid wat tot hallucinaties kan
lijden. Al in de eerste eeuw van onze jaartelling wordt er voor bilzekruid gewaarschuwd. Een aantal
eeuwen later komt Bilzekruid terug in een waarheidsserum.
Al in de middeleeuwen had men, zoals onze jaarfeesten nu, magisch data. Vaak hingen deze data
samen met maanstanden en seizoenen. De Sint Jansnacht van 23 op 24 juni (ongeveer gelijk met de
Zomerzonnewende/Litha was 1 van de drukste nachten van het jaar. Deze nacht was bijzonder
geschikt om kruiden en planten te plukken die meer magie dan ooit zouden bezitten.
De mens voert dus al heel lang rituelen en magie uit.
Rituelen zijn handelingen die steeds op eenzelfde manier worden gedaan waardoor er opperste
concentratie komt, door deze concentratie kunnen mensen hun energie en gedachten richten op het
bewerkstelligen van iets.
Er zijn verschillende manieren om rituelen uit te voeren. Je kunt intenties kracht geven door
woorden zoals in een spreuk. Je kunt gebruik maken van het maanlicht. Je kunt intenties in een kaars
kerven, je kunt een buideltje met edelstenen en kruiden maken. Er is van alles mogelijk. Mits je
bewust blijft van het werken met energie en de verantwoordelijkheid die je hebt.
Spreuken.... in het boekje wat ik net beschreef (toverrecepten uit de Middeleeuwen) staan ook korte
spreuken in het recept om het drankje of voorwerp nog meer magische kracht te geven.
In de twee eeuw van onze jaartelling is er al een spreuk of bezwering te vinden om pijn en ziekte af
te laten nemen. Namelijk Abacadabra.