De maan.

De maan, een hemellichaam wat tot de verbeelding spreekt. Met volle maan zouden er meer
kinderen geboren worden, meer misdaden gepleegd worden en zou men last kun hebben van
maanziekte. Weerwolven transformeren bij de volle maan. Met de recente jaarwisseling (2020) was het
ook volle maan, gevolgd door hoog water en een winterstorm. De maan heeft dus invloed op de
aarde, of misschien ook wel omgekeerd.


De maan heeft een omtrek van 10916 km, de kern bestaat uit het scheikundig element ijzer. Een
baan rond de aarde duurt 27,32 dagen dit noemt men ook wel een siderische maand. De tijd tussen
twee volle manen is 29,53 dagen of een synodische maand.

Siderisch komt van het latijn Sidus wat ster betekent, en siderisch betekent eigenlijk de omloop van
de maan ten opzichte van de vaste sterren.


De meeste manen in het Zonnestelsel zijn erg klein, maar er zijn ook wat grotere, planeetachtige
manen. Onze maan hoort daar ook bij. Binnen ons Zonnenstelsel zijn nog een aantal grotere manen,
nml: Ganymedes, Titan, Callisto en Lo.


De Maan zou zijn ontstaan na een botsing met Theia, een planeet van ongeveer dezelfde grote als
Mars. Dit zou zoveel hitte hebben opgewekt dat zowel de aarde als Theia in gesmolten toestand
overgingen. Theia zou hierbij volledig vernietigd zijn en in de aardematerie zijn opgenomen. Een
vloeibaar brok lava zou zijn weggeslingerd die geleidelijk aan stolde tot wat wij nu kennen als de
maan. De samenstelling van gesteente in de bodem verschilt niet veel tussen aarde en maan, dit
zou een bewijs kunnen zijn voor bovenstaande theorie.


Volgens de astronauten van de Apollo Maanlanding zou de maan naar buskruit ruiken.
De aarde en de maan bewegen zich als een dubbelplaneet in een baan rond de zon. De
waterstanden op aarde reageren op de stand van de maan. Anders gezegd alles wat massa heeft,
heeft aantrekkingskracht. Nu is de maan kleiner dan de aarde, en de aarde kleiner dan de zon. Hoe
dan ook ze zijn met z'n drieën verbonden in een spel van aantrekkingskracht. Eb en vloed op aarde
zijn een gevolg van de getijdenwerking van de maan. Nu bestaat een mens voor ruim 60% uit water.
Je zou je kunnen afvragen of de maanstand gevolgen heeft voor de mens.


De maan heeft verschillende standen:
Nieuwe Maan, Wassende Maan, Volle Maan, Afnemende Maan, donkere Maan. Men noemt deze
standen ook wel schijngestaltes en al sinds oudsher wordt deze cyclus vergeleken met de
vrouwelijke cyclus.
In het grote boek van de Maan van Claudia van der Sluis vindt je allerlei info over magisch werk
tijdens de Maanstanden.

Samenvattend
Schijngestalte                                             thema
Nieuwe Maan                                 Geboorte en transformatie, nieuwe frisse plannen
Wassende Maan                       Moed en energie om de nieuwe plannen uit te gaan voeren
Volle Maan                                       Heel veel energie, soms te veel, alles zindert
Afnemende Maan                      De energie neemt weer af, los laten van dat wat je niet meer nodig hebt
Donkere Maan                          De drie dagen voorafgaand aan de nieuwe Maan, besluiteloos, chaos, donker, even een
                                                     pauze moment, klaar maken voor nieuwe Maan

 


In het boek van Johanna Paungger en Thomas Poppe vindt je soortgelijke info. Zij hebben
eeuwenoude technieken in de landbouw onderzocht. Men had bepaalde tradities en leefde met de
cyclus van de natuur en de Maan. Men bestudeerde de gang van de Maan en wat dit met hun
omgeving deed. Men kwam erachter dat dieren op de verschillende maanstanden reageerden. Maar
ook dat bepaalde medicatie of operaties bij bepaalde maanstanden minder effectief bleken. Ook qua
landbouw kwam men tot bepaalde inzichten. Men kon beter niet met volle Maan snoeien omdat de
sappen van de plant dan tot in de toppen aanwezig was. Terwijl met afnemende Maan er minder
wondsap uit de plant liep.


Het leven met de natuur en haar cyclus is een vorm van paganisme. In het Neo-Paganisme is er dus
veel te zoen rondom de maan.
In het Paganisme hebben de verschillende volle manen een bepaalde naam.
De Esbats zijn de feesten die we vieren met iedere volle maan. Iedere volle maan heeft zijn eigen
gebruiken en een eigen naam. Ieder jaar worden er 13 volle manen gevierd wat dus neerkomt op
iedere maand een volle maan en dus iedere maand een esbat. Per traditie verschilt de naam van de
esbat wellicht echter, ze worden alle 13 gevierd.

 

Voorchristelijke maankalenders:
In grotten aan de kust van Duitsland en Frankrijk zijn uit de oertijd (Paleolitisch) al tekeningen
gevonden die zouden kunnen duiden op een maankalender en sterrenkalender. Deze
maankalenders werden vaak op kleine stukken steen of stukken gebot gekerfd zodat ze mee
genomen konden worden op de jacht of tijdens reizen. Er werd gekozen voor de maan omdat deze
in een kortere tijd dan de zon, veranderingen liet zien die ook weer een weerspiegeling op de natuur
had en op de mens. Ook kwamen de vier fasen overeen met de vruchtbaarheid van de vrouw. Naast
de observaties van de maan werd er ook al naar de sterren gekeken.


De Sumeriers waren waarschijnlijk 1 van de eerste volken die een maankalender maakte geheel
gebaseerd op de herhaling van de maanfasen. De maanden begonnen op de eerste dag dat de
nieuwe maan zichtbaar was. In de oudheid zie je maankalenders en combinaties van maan en zon
kalenders. Ze hebben allemaal gemeen dat de mens de tijd vastlegde aan de hand van de natuur en
de wisselingen daarin.
Naast bovenstaande stammen en volkeren vindt je overal maankalenders terug,

De Kelten hadden
maankalenders en gaven aan elke periode een speciale betekenis, ook in Japan kom je
maankalenders tegen en tegenwoordig wordt er nog steeds met een maankalender gewerkt bij het
vaststellen van bijvoorbeeld de datum waarop de Ramadan plaats gaat vinden of wanneer Pasen
gevierd gaat worden.


Het vieren van een maanfeest wordt Esbat genoemd. De Esbat wordt gevierd bij de 1e volle maan en
elke volle maan (13 in een jaar) heeft een eigen thema. De maan wordt geassocieerd met de kleur
zilver en het vrouwelijke aspect. Het symbool voor de Godin zijn twee halve maansikkels met de
volle maan ertussen dit kun je ook wel de drievoudige Godin noemen, die drie fasen van de Godin,
de Jonge vrouw, de Vruchtbare vrouw en de Wijze vrouw. Ook de menstruatie van de vrouw komt
overeen met de maancyclus, wat weer voor vruchtbaarheid en mystiek en intuïtie staat. Naast de
symbolische betekenis heeft de maan ook invloed op de energie huishouding van mens en natuur
(bijvoorbeeld waterstanden die reageren). Tijdens volle maan lijkt alles wel te zinderen van energie
en lijkt tijdens afnemende maan wel alsof er stilstand is. De maan herinnerd heksen aan de
drievoudige Godin, de kracht van de natuur, het mystieke van de natuur en stelt ons in staat om
tijdens volle maan onze krachten (denk aan divinatie etc.) te ontdekken en te leren beheersen. Dit
geldt ook voor mannelijke heksen ondanks dat ze misschien niet de verbinding van een maandelijkse
cyclus hebben. Vaak wordt er een link gelegd met bomen, dit komt voort uit de oude gebruiken van
de Kelten. (Keltische maan-boom kalender)

 

Er zijn in het paganisme verschillende benamingen voor de Volle Manen, de Maan wordt dan ook
aan een bepaald thema gelinkt. Het kan per traditie en stroming verschillen hoe de volle maan op
een bepaald moment heet. In de ene stroming kan men het over de sneeuwmaan hebben terwijl de
andere stroming het over een maan van de haas heeft.
Naast het vieren van de Volle Maan kun je ook de Nieuwe Maan vieren. De maan heeft verschillende
fase. De Nieuwe Maan is de fase waarin de Maan niet te zien is. Nieuwe Maan is bij uitstek de tijd
voor rituelen die een nieuw begin positief beïnvloeden. De verschillende fase van de Maan zijn:
Nieuwe Maan, Wassende Maan, Volle Maan en Afnemende Maan.
Ongeveer eens per 2,5 jaar is het tweemaal Volle Maan in 1 maand. Deze tweede Volle Maan wordt
Blauwe Maan genoemd

Op de website van Joke en Ko Lankester staat dit schema. Er staat een mooie uitleg per maan op hun
website www.circewicca.nl
Naam van maan                                                  Boom                                                     Kenmerk Volle maan
1 Maan vd langste nacht                                    berk                                                 reiniging/nieuwbegin
2 IJsmaan                                                           lijsterbes                                                          diepgang
3 Sneeuwmaan                                                        es                                                                kiemkracht
4 Maan van de dood                                              els                                                               bescherming
5 Maan van het Ontwaken                                    wilg                                                           wedergeboorte
6 Grasmaan                                                        meidoorn                                                              groei
7 Plantmaan                                                          eik                                                                bescherming
8 Maan van de Roos                                             hulst                                                                   offer
9 Maan van het Weerlicht                                     hazelaar                                                           wijsheid
10 Oogstmaan                                                     wilde appel                                                      onsterfelijkheid
11 Jachtmaan                                                         wijnrank                                                        transformatie
12 Bloedmaan                                                            vlier                                                                 overleven
13 Boommaan                                                          taxus                                                                    loslaten