Home » Hekseninfo » Rituelen

Rituelen

 

Rituelen zijn persoonsgebonden en complex om te beschrijven. Want wat is nu eigenlijk een ritueel? Voor de één is dat een gebed voor het slapen gaan, mediteren of het branden van een kaarsje. Voor de ander is het een uitgebreide ceremoniële bijeenkomst met rituele voorwerpen die plaats vindt in een beschermende cirkel, gekleed in speciale kleding.

 

Rituelen zijn handelingen die steeds op eenzelfde manier worden gedaan waardoor er opperste concentratie komt, door deze concentratie kunnen mensen hun energie en gedachten richten op het bewerkstelligen van iets.
Binnen de hekserij kan dit iets bijvoorbeeld divineren (tarot, pendelen, theeblaadjes lezen etc.) zijn, mediteren, healen, visualiseren, bezweren etc. 
Niet alleen heksen en pagans voeren rituelen uit. Denk aan topsporters die voor ze het veld op gaan een bepaald ritueel doen. Zij doen dit om te focussen. Zij focussen al hun aandacht op een bepaald moment om na dit moment een top prestatie neer te kunnen zetten. Zo gaan ze om met de spanning rondom de wedstrijd.

 

Er zijn verschillende manieren om rituelen uit te voeren. Je kunt intenties kracht geven door woorden zoals in een spreuk. Je kunt gebruik maken van het maanlicht. Je kunt intenties in een kaars kerven, je kunt een buideltje met edelstenen en kruiden maken. Er is van alles mogelijk. Mits je bewust blijft van het werken met energie en de eigen verantwoordelijkheid die je hebt.

Binnen hekserij zijn er verschillende theorieën over het bewust omgaan met rituelen en magie. De meest bekende is wel de Wet van 3.

Ik geloof zelf niet zo in de Wet van 3. Deze wet komt uit de Wicca en stelt dat alles wat je doet drievoudig terug komt. De kern van de Wet van 3 is dat je verantwoordelijk met magie en ritueel om moet gaan en dat je niemand mag schaden.  Toen ik een beginnende heks was nam ik dit klakkeloos over. Net als het bestaan van witte en zwarte magie. Als je de Wet van 3 niet volgt, zal je vast wel met zwarte magie bezig zijn. De Wet van 3 heeft niet te maken met 3x iets goeds doen, maar met de 3 verschillende niveaus waarop energie werkt. Het getal 3 komt in vele oude systemen voor. aan de dualiteit overstegen is er de derde factor als groeifactor of bindende factor of evenwicht brengende factor. In de magie en dynamiek van de drie is een kosmische wetmatigheid te vinden. In de dualiteit van goed en kwaad, hemel en aarde, dood en leven is er een eeuwigdurende uitwisseling. Er is een verbindende en/of overstijgende factor nodig. De derde dimensie van de ruimte maakt leven en ontwikkeling mogelijk.

Het gebruik van termen als zwarte en witte magie gaan alleen over de dualiteit en sluiten dus de 3e factor uit. Daarnaast is het stigmatiserend om wit als iets goeds te zien en zwart als iets slechts.

 

Stel dat je een balkje hebt. Met een uiteinde links en een uiteinde rechts. Op deze balk schrijven we het woord magie. We leggen de balk op onze vinger en laten de balk balanceren. Het ene moment zal het uiteinde rechts iets omhoog komen. Het andere moment zal het uiteinde links iets omhoog komen. Heksen hebben de mooie taak om het balkje te laten balanceren, het evenwicht te bewaren, En soms moet daarvoor de linkerkant omhoog komen en soms de rechterkant. Maar het balkje in zijn geheel is magie. De linkerkant is niet slechter dan de rechterkant. Het zijn 2 uitersten van hetzelfde.

Daarom bestaat er dus geen slechte of goede magie, en is het belangrijk om bij het uitvoeren van rituelen te concentreren op de balans.

Ik zal dit uitleggen in een praktisch voorbeeld:

Stel dat iemand bij je komt met de vraag of je een ritueel wilt bedenken zodat deze persoon een baan krijgt. Is dit dan goede of slechte magie? Je denkt in eerste instantie aan goede magie, je helpt tenslotte iemand. Echter benadeel je alle anderen die ook op dezelfde functie hebben gesolliciteerd. Dit is een goed voorbeeld hoe je bewust omgaat met magie en hoe je het balkje in evenwicht kunt houden. Je zou aan de vraagsteller kunnen vragen waarom hij of zij denkt geen kans te maken op de baan. Zo kom je achter de daadwerkelijke vraag van de vraagsteller. Misschien is de vraagsteller niet goed in sollicitatie gesprekken en heeft de vraagsteller een ritueel nodig voor zelfvertrouwen. Door achter de daadwerkelijke vraag te komen zal het balkje/ritueel/magie in het midden blijven. En zal er een balans zijn.

 

Over het verdedigen.

Stel je werkt ergens en er wordt over je geroddeld. Je zou dit een aanval kunnen noemen. Hier mag je jezelf gerust tegen verdedigen. Echter gebruik je gezond verstand. Confronteer mensen liever dan dat je een toverdrankje door hun koffie doet. Het laatste neemt je probleem niet weg. Ga bij jezelf te raden waarom het je zo raakt. Waarom is de mening van een ander zo belangrijk voor je? Hoe herstel je de balans en hoe wordt je een sterker persoon. Je zou een ritueel kunnen bedenken waarbij je jezelf beschermd en waardoor je zelfvertrouwen groeit.

Zo herstel je de balans.

 

 

Je hebt verschillende stromingen binnen de hekserij, rituelen zullen dus ook verschillend worden uitgevoerd.  De basis van een ritueel zal het zelfde zijn alleen hoe je vorm geeft aan het ritueel zal wel verschillen, binnen de Alexandrische traditie staat het mannelijke en vrouwelijke centraal terwijl bij de Dianische traditie juist alleen het vrouwelijke centraal staat en de gehoornde God wel wordt benoemd maar men meer uitgaat van de Godin. Waarschijnlijk zal bij de Dianische traditie de Godin worden aangeroepen en gebruik gemaakt worden van rituele gereedschappen met een link naar het vrouwelijke

 

Als je een ritueel van te voren uitschrijft dan ben je op een bewuste manier bezig met je ritueel, als je het uitschrijft als een soort “recept” met wat je nodig hebt en wilt bereiken dan kom je niet voor verrassingen te staan tijdens het ritueel, het is dan minder rommelig en zal doeltreffender zijn aangezien je heel bewuste de energie aan het sturen bent. Ook kan je bij het op papier zetten goed nadenken over welke spreuk je misschien wilt gebruiken en tekst opbouw van het ritueel zelf.

 

 

 

Het trekken van de Cirkel

Vaak als er een ritueel wordt uitgevoerd trekt een heks de Cirkel, dit wordt gedaan om energie in beweging te brengen maar ook een kleine gewijde en veilige plek te maken.

Je kunt op verschillende manieren een cirkel trekken, de ene heks maakt een echte cirkel door bijvoorbeeld in de aarde een cirkel te trekken, ik visualiseer een cirkel, vaak maak ik deze met een stukje wierrook, en visualiseer ik een soort indigo lijn . Ook kan je alleen visualiseren. De ene heks zet het altaar in de cirkel, een ander heeft juist weer een buitenaltaar. Het aanroepen van Goden en Godinnen kan ook verschillen, afhankelijk van welk pantheon men gebruikt. Vaak worden er (wind)goden aangeroepen voor de vier windrichtingen en om de cirkel te beschermen.

 

 

 

De cirkel

"zonder einde en zonder begin
buiten de cirkel blijft buiten
en wij staan in het midden
tussen tijd en werelden in

 

 

Ik begin met het schoonmaken/vegen/reinigen van de cirkel, door  de cirkel schoon te vegen. Het vegen doe ik met een soort heksenbezem maar dan meer in handformaat, ik begin in het midden en maak een beweging met de klok mee en draai zo totdat ik aan het einde van de cirkel ben. De heksenbezem heb ik zelf gemaakt. Op Pinterest kun je veel voorbeelden vinden hoe je op een goedkope en leuke manier een dergelijke bezem kunt maken.

Sommige heksen gebruiken een Athame om de cirkel te trekken. In het begin gebruikte ik een stokje wierrook, inmiddels heb ik een Athame gevonden en trek ik de cirkel met een Athame. 

 

Dank zeggen is een belangrijk onderdeel bij magisch werk en rituelen. Ik hou altijd een stokje wierrook als offer tijdens magisch werk en rituelen.

 

 

 

Het gebruik van elementen in de Cirkel

 

Kaarsen worden gebruikt om in de hoeken/windrichtingen neer te zetten, daarnaast gebruik ik ook een kaars om bij een meditatie als hulpmiddel te dienen, dan staar ik in de vlam en krijg zo soms beelden door. (Element Vuur)

Wierrook gebruik ik als offergave. (Element Lucht)

Pentakel staat voor de 5 elementen en deze vindt je vaak op het altaar, 

Ik trek een cirkel altijd in de buitenlucht, bij voorkeur in mijn achtertuin, ik sta tussen mijn planten en kruiden in. (Element Aarde)

Omdat ik meestal met volle maan een cirkel trek staat er altijd water in mijn cirkel, (element water) alle elementen zijn zo vertegenwoordigd.

 

Naast deze voorwerpen heb ik ook de elementen nog een keer apart in de cirkel door een bergkristal (element aarde) een klein beetje maanwater in een glas (element water) een zilveren pentagram (5e element ether of spirit), een stokje wierrook in een mooie kelk (element lucht) en een klein tinnen keteltje met een kaars erin (element vuur).

 

De Wachters aanroepen

 

De Airts of kwartieren zijn de wachters van de vier verschillende windstreken, 4 elementen en “bewaken” de cirkels. De Airts vertegenwoordigen de totaliteit van het bestaan en de uiterste omvang van het zijn. Er werd verondersteld dat het Universum zich uitrok naar de vier Richtingen en innerlijk samengesteld is uit de vier Elementen. Door de vier Airts aan te roepen, symboliseren we onze verbinding met alle dingen die bestaan . Airt is Gaelic/Schots voor wind.

 

 Element Aarde:

windrichting Noord

Sterrenbeelden: maagd, steenbok, stier

 Wachter: Boreas

                                    

Element Water:

 Windrichting Westen.

Sterrenbeelden: vis, kreeft, schorpioen      

 Wachter: Sephiros

                                    

Element Lucht:

Windrichting Oost.

Sterrenbeelden: weegschaal, waterman, tweelingen

Wachter Euros                                   

 

 Element Vuur: Windrichting Zuid

Sterrenbeeld: boogschutter, ram, leeuw

Wachter: Notus

                                                            

Er zijn verschillende namen voor de wachters, al gelang van de traditie of geschiedenis. Niet alleen in de Heksentraditie werd/wordt er gebruik gemaakt van wachters van elementen ook in de geschiedenis worden zij beschreven, in het Egyptische Pantheon maar ook in het Romeinse en Griekse Pantheon.

 

 

 

 

 

De Schotse namen voor de Airts zijn de volgende:

Oost - Aiet, element Lucht

Zuid - Deas, De beweging in de cirkel met de klok mee heet Deosil, wordt gebruikt om energie op te roepen of om die te laden. Element Vuur

West - Iar, Element Water

Noord - Tuath. De beweging tegen de klok in heet Thuathail en word gebruikt voor het reinigen of loslaten van energie. Element Aarde

 

Deze zijn gebaseerd op de heersende winden in Groot Brittannië maar worden eigenlijk over heel de wereld gebruikt.

 

De Wachters vertegenwoordigen de Elementen en laten onze verbinding zien met de natuur en alles om ons heen, maar ook ons verleden. Het werken met Wachters laat een stukje respect zien naar de oude traditie en de bereidwilligheid om deze voort te zetten, het richt energie waar je mee werkt, en zorg voor een stukje bescherming. Naast de Wachters kun je ook werken met Goden en Godinnen.

 

Goden en Godinnen roep je aan om je cirkel te zegenen, voor hulp, om dank aan te betuigen. Juist omdat de Cirkel een heilige plek is, een soort tempel, is dit uitermate geschikt om de God en Godin aan te roepen. Het hangt af welke traditie of stroming je aanhangt welke God of Godin er wordt aangeroepen. Ik roep alleen de Godin aan bij het wijden van materialen, maar steek wel altijd een stokje wierrook voor haar aan. Verder mediteer ik in mijn cirkel en probeer dan contact te leggen met de Godin en de Godin Hecate. Er zijn ook rituelen tijdens de verschillende jaarfeesten waar sommige Goden en Godinnen mee corresponderen, tijdens een ritueel kun je dan juist ook dank uitspreken naar hen toe.

 

 

 

Mijn voorkeur gaat eigenlijk altijd uit naar het buiten doen van rituelen, ik ben dan dichter bij de natuur.

 

Zomer –zuiden element vuur

Winter- Noorden element aarde

Herfst- Westen element water

Lente- Oosten element Lucht

 

 

Rituelen corresponderen met de jaarfeesten of de periode waar deze zich in bevinden. Rond Ostara heb ik bloemen in pasteltinten staan zoals viooltjes, narcissen etc. Rond Lamas staan er veldboeketten. Rond Imbolc maak ik Bridgit kruizen van stro. Op internet zijn er veel gebruiken terug te vinden rondom de Jaar en Maanfeesten en hun correspondenties.

Op www.aardewijsheid.nl vindt je veel informatie terug over jaar en maanfeesten. Ook kun je inschrijven op een nieuwsbrief.

 

Ter afsluiting van een ritueel kun je een Cake and Wine ritueel houden. Onder het kopje Cake and Wine staat er meer uitleg over.

 

 

 

 

Samhain 31 oktober

Voedsel en drank

Appels, noten, pompoen, (hazel) noten, vleesgerechten, appelthee, Bier, pompoenbrood

Planten en kruiden

Salie, Basilicum, Nachtschade, Hazelaar, Kattenkruid, Sandelhout, Valeriaan, Eik, Majoraan

kleuren

Rood, oranje, bruin, zwart, donkergeel

Godinnen

de Morrigan, Lilith

Goden

Hades, Kronos,

Magische handelingen

Divinatie en gedenken/herdenken, vieren nieuwe jaar. Een bord met eten extra dekken voor overledene en een lantaarn aansteken zodat overledene en dierbaren de weg kunnen vinden.

Karakter

Afscheid, dood, einde en nieuw begin. De God van de zon is dood en verlaat de levende wereld na Samhain, hij gaat op weg naar de schoot van de moedergodin.

Wierrook

Sandelhout, Salie, Nootmuskaat, Mint, Mirre, Appel

Edelstenen

Carneool, gele agaat, lapis lazuli, obsidiaan, onyx, saffier, zwarte en Rode Stenen.

 

 

Yule 21 december

Voedsel en drank

Ananas, Bosbes, Kaneel, Kruidnagel, Nootmuskaat, Gember, peperkoek, amandelkoekjes, knoflookbrood.

Planten en kruiden

Ceder, Den, Eik, Hulst, Jeneverbes, Laurier, Maretak, Mirre, Wijnruit en Wilg

Kleuren

Rood, Wit, Goud, Groen, zilver

Godinnen

Hectate, Pandorra

Goden

Eik Koning, Apollo, Horus

Magische handelingen

Mediteren, Yule blok maken, mag ook een soort boomstamcake zijn. Yule boom maken met mooie glanzende vruchten erin, tegenwoordig dus de kerstballen en lichtjes. Wachten tot de zonsopgang.

Karakter

De God en de Godin ontmoeten elkaar op deze dag, de incarnatie van de god begint te groeien. De dag is het kortst en de nacht het langst.

Wierrook

Kaneel en kruiden, Mirre, dennen

Edelstenen

Bloedsteen, graniet, robijn, tijgeroog, toermalijn.

 

 

Imbolc 1 februari

Voedsel en drank

Basilicum, Braam l, Kaneel, Laurier, cake, abrikoosthee, zaden.

Planten en Kruiden

Basilicum, Braam, Kaneel, Klaver, Laurier, Rozemarijn, Wilg

Kleuren

Geel, Roze, Wit

Godinnen

Brigid

Goden

De jonge God, Pan, Herne

Magische handelingen

Bridgid kruis maken, huis en haard zuiveren, afstand doen van de winter en het verwelkomen van de Lente door bijvoorbeeld kaarsen te branden en de wedergeboorte van het licht te vieren

Karakter

De godin draagt de vrucht in haar schoot/buik en deze staat op het punt om geboren te worden. Imbolc is een tijd van reiniging, de akkers voorbereiden op wat gezaaid gaat worden, bedenken van nieuwe plannen en het richten van je pijlen op bepaalde doelen voor het komende jaar

Wierrook

Laurier, Mirre en Sandalhout

Stenen

Amethist, carneool , chysopraas, citrien, gele toermalijn, , graniet, groene toermalijn , heldere kwarts , onyx, rozekwarts , turkoois.

 

 

 

 

 

 

Ostara     19-22 maart

 

Voedsel en drank

Aardbei, hard gekookte eieren, honingcake, zonnebloem en pompoenpitten, wafels met melk, punch, lindebloesemthee, vruchten

Planten en Kruiden

Eik, Hysop, Iris, Jasmijn, Kamperfoelie, Krokus, Linde, Paardenbloem, Roos, Vijfvingerkruid en Viooltjes.

Kleuren

Pastelkleuren, blauw, geel, groen, goud en rood

Godinnen

Eostra, groene Godin

Goden

Ostara de groene God

Magische handelingen

Tuin aanleggen, wandelen, dank brengen aan de natuur, eieren beschilderen

Karakter

De god wordt geboren uit de schoot van de moedergodin en neemt meer in kracht toe. Alles is jong en groeit. De Lente Equinox, dag en nacht zijn even lang.

Wierrook

Jasmijn, Roos, Viooltjes

Edelstenen

Amethist, aquamarijn, heliotroop, maansteen, rode jaspis, rozenkwarts

 

 

Beltane 1 mei

Voedsel en drank

Amandel, Appel

Planten en Kruiden

Berk, Daslook, Eik, Engelwortel, Es, Goudsbloem, Hondsdraf, Kamperfoelie, Klimop, Lieve vrouwe bedstro, Margriet, Marjolein, Meidoorn, Opium, Roos, Rozemarijn, Sint Janskruid, Seringen, Sleutelbloem, Spar, Valeriaan, Varen, Vijfvingerkruid, Passiebloem

Kleuren

Blauw, geel, groen,oranje,rood,roze,wit

Godinnen

MoederGodinnen, godinnen van sexualiteit en huwelijk

Goden

Jacht Goden, jeugdige vader, vruchtbaarheidsgoden

Magische handelingen

Weven, Vlechten, Bloemen verzamelen een Meipaal maken. De liefde bedrijven.

Karakter

Het is het feest van de liefde van de god en de godin. Het is het feest van de voortplanting en de samensmelting van man en vrouw. De sluier tussen de werelden van leven en dood is, net als bij Samhain, dun. Dit keer wordt het leven geëerd en gevierd. Beltanevuren worden aangestoken om de vruchtbaarheid te zegenen. De zomer is begonnen

Wierrook

Roos, Seringen

Edelstenen

Bloedsteen, karbonkel, oranje carneool, rozékwarts, saffier, smaragd, vuuropaal.

 

Litha 21 juni

Voedsel en drank

Citroen, Tijm, Venkel, Kers, Mede, verse groente en fruit, broden en citroenkoekjes

Planten en Kruiden

Bijvoet, Den, Eik, Goudsbloem, IJzerhard, Kamille, Klaver, Madeliefjes, Margrieten, Roos, Saffraan, Sandelhout, Sint janskruid, Slangenkruid, , Valkruid, , Vlier, Ylang Ylang

Kleuren

Blauw,bruin, geel,goud, oranje,rood

Godinnen

Aphrodite, Freya, Moeder Aarde, Venus

Goden

Hathor, Eik en Hulst Koning

Magische handelingen

Verwerken van kruiden

Karakter

Op Litha wordt het heilige huwelijk van de god en de godin gevierd. Het is de langste dag en de kortste nacht van het jaar. De zon is op het toppunt van zijn kracht. Na deze dag worden de dagen steeds korter en de nachten weer langer. Er is overvloed en er is energie. Alles komt dichter bij het punt om te oogsten, zowel letterlijk als figuurlijk.

Wierrook

Roos, Sandelhout, mirre, lavendel

Edelstenen

Diamant, jade, lapis lazuli, smaragd, tijgeroog.

 

Lammas/Lughnasadh 1 augustus

Voedsel en drank

Er wordt brood gebakken ter ere van Lugh. Bosbes, Graan, Rijst, Tarwe, Saffraan, mais, noten en fruit, brood, honing, appelcider

Planten en Kruiden

Acacia, Aloë vera, Eik, Eucalyptus,  Ginseng, Heide, Lavendel, Maïs, Mirre,, Zonnebloem

Kleuren

Pastelkleuren, donkergeel, goud, groen, oranje, rood

Godinnen

Moeder Godinnen, OogstGodinnen

Goden

OogstGoden, ZonneGoden, Ra

Magische handelingen

Planten verzorgen, oogsten van fruit, natuurwandelingen maken.

Karakter

De god heeft zichzelf opgeofferd (dood) voor de oogst zodat het volk bevoorraad is voor de winter. Dankzij zijn dood zal de rest overleven

Wierrook

Calendula, Heide, Sandalhout

Edelstenen

Chrysoliet, citrien, olivijn , periodoot , rozenkwarts.

 

Mabon 19-22 september

Voedsel en drank

Appel, Bosbes, andere bessen, druiven, wijn, brood, noten, wortelen, aardappels

Planten en Kruiden

Asters, Benzoë, Ceder, Den, Distels, Druiven, Eik, Goudsbloem, Hazelaar, Hop,  Kamperfoelie, Mirre, Passiebloem, Roos, Salie, Tabak.

Kleuren

Bruin, diep goud, indigo, oranje en violet

Godinnen

Fruit Godinnen

Goden

Oogst Goden en Wijn Goden

Magische handelingen

Wijn maken

Karakter

Er is overvloed aan eten en er wordt dankbaarheid getoond aan de god die het leven verliet om te kunnen oogsten. Hij is nu in rust voor hij met Samhain op weg gaat naar de onderwereld waar de moedergodin op hem wacht. Het werk is gedaan, nu volgt er rust. Dag en Nacht zijn weer even lang.

Wierrook

Jeneverbes, mirre, salie, sandelhout

Edelstenen

Amethist, carneool, gele agaat, gele edelstenen, lapis lazuli, saffier.