Heksentradities

 

Binnen het paganisme (waar hekserij deel van uit maakt) zijn verschillende tradities. Ook binnen de moderne hekserij heb je verschillende tradities. Je hoeft niet perse een traditie te volgen. Wel is het interessant om te zien hoe in de loop van de geschiedenis bepaalde tradities zijn ontstaan. Kleurrijke mensen zoals Gerald Gardner, Aleister Crowly, Doreen Valiente, Raymond Buckland, Margaret Murray, Scott Cunningham, Maxine Sanders, Laurie Cabot, Silver Ravenwolf, Sybil Leek, Patricia Crowther en Starhawk hebben hun ideeën over hekserij, magie en ritueel gedeeld met de wereld. Ieder van hen heeft een andere visie gehad. Gekleurd door ervaringen, scholing, reizen, achtergrond en de tijd waarin zij leefden. En dat maakt een stroming zo interessant, de wortels waaruit ze zijn ontstaan. Hekserij heeft een aantal kernwaarden in zich. Uit het ontstaan van de verschillende tradities kun je afleiden dat o.a. zelfontplooiing, zelf onderzoek, onderzoek naar geschiedenis van de mens en creativiteit belangrijke kernwaarden zijn op het pad van ieder heks of pagan.

 

 

Rond de jaren 50 wordt in Engeland het verbod op hekserij afgeschaft en vindt er een opleving plaats in hekserij. Gerald Gardner schrijft verschillende boeken over hekserij. Daarnaast begint hij een Coven. Deze traditie krijgt dan ook zijn naam de Gardneriaanse Traditie. Rond de jaren 60 komt er een andere traditie bij in Groot-Brittannië namelijk de Alexandrische traditie.

(Bij het kopje Geschiedenis van de hekserij staat meer info over Gerald Gardner)

 

De twee tradities hebben allebei een Angel-Saksische grondslag. Gerald Gardner was eigenlijk de eerste Wiccan die er in de jaren 50 openlijk voor uit kwam en artikelen publiceerde over de Oude Religie. Alex Sanders heeft zijn traditie rond de jaren 60 vorm gegeven, er zijn veel raakvlakken aangezien Alex Sanders is opgeleid/ingewijd door Pat Kopinski die een Gardneriaanse heks was. Waar Gerald Gardner zijn Coven wilde beschermen tegen de buitenwereld en eigenlijk voornamelijk “wetenschappelijke” stukken schreef en de Oude Religie in ere wilde houden, had Alex Sanders meer de neiging om de pers op te zoeken en was bijna iedereen welkom om kennis te maken met zijn stroming. Hij wilde graag gezien worden als de koning der heksen. De Gardneriaanse traditie heeft meer regels dan de Alexandrische stroming.

 

Ook de Dianische traditie is een zeer belangrijke traditie binnen de hekserij. Margareth Murray was een bekend Brits antropologe die onderzoek heeft gedaan naar de heksen cultus in Europa. Deze theorie stelt dat er een heidense Godsdienst heeft bestaan waarin de natuur een zeer belangrijke rol speelde, ook het vieren van de cyclus van de maan was hierin belangrijk. Zij bracht hier omstreeks 1921 een boek over uit.

Margareth Murray begint de Dianische traditie. Het is een eclectische stroming, men heeft vanuit verschillende stromingen elementen overgenomen. Het belangrijkste is dat men uitgaat van de kracht van de vrouw en de Godin. Men heeft een feministische inslag. In deze stroming wordt de Godin Diana aangehangen en gaat men wel uit dat er ook een mannelijke God is maar staat het vereren van de vrouwelijke kracht voorop. De Godin Diana is de beschermheilige van Heksen.

Zsusanna Budapest is tegenwoordig een belangrijke sleutelfiguur binnen deze traditie.

 

 

Een andere interessante stroming is de Reclaming traditie. De Reclaming Tradition is een stroming die zich bezig houdt met het terug nemen van het vrouwelijke erfgoed. De leidster binnen deze stroming is Starhawk. De Reclaming Tradition doet niet alleen “magisch” werk maar houdt zich ook bezig op het politieke vlak en laat vaak van zich horen door demonstraties etc. tegen vervuiling van de Aarde, rechten voor de vrouw, maar ook evenwicht op Aarde. Starhawk werkt volgens drie pijlers, persoonlijke groei, magie en politieke activiteit. Reclaming staat voor het spiritueel opeisen van onze plek als vrouw, maar wel op een hele bewuste en respectvolle manier. Starhawk werkt vanuit het oogpunt dat magie en actie gekoppeld zijn. Niet alleen in Amerika wordt deze stroming gevolgd ook in Europa zijn er aanhangers en zijn er bijvoorbeeld de Lorely kampen waar heksen allerlei activiteiten kunnen ondernemen die als basis de 3 pijlers hebben, Starhawk heeft verschillende boeken geschreven waaronder het boek 12 Wilde Zwanen, op haar site zijn de boeken te downloaden.

 

In Nederland heb je ook verschillende stromingen in Hekserij en Paganisme. In mijn directe omgeving heb je www.urbanwitchesrotterdam.nl een hele interessante site en voor de liefhebber is er ook de mogelijkheid tot lid worden van een coven.