www.keukenheks.com

Schiedam staat helaas ook bekend om Heksenverbrandingen en Heksenprocessen.

 

Schiedam heeft een Waag. De Waag is nog steeds aanwezig in Schiedam en is te vinden naast de Grote of St. Jan in het gebouw waar sinds kort Stichting Promotie Schiedam te vinden is. De Waag is bij opgravingen in de tuin van het Stedelijk museum gevonden en gerestaureerd.

 

De Waag stamt uit 1339 en was eerst in het Stadhuis gevestigd. In 1579 verhuisde de Waag naar de plek waar hij tot op vandaag nog staat. Namelijk naast de Grote of St. Jan. De functie als Waag is in 1930 opgeheven. Ondanks het verleden van Heksenprocessen, zijn mensen waarschijnlijk niet gewogen op de Waag. 

 

Rond 1520 wordt Marye Heinen geboren. In 1541 komt haar naam terug in documenten wanneer zij door het stadsbestuur wordt gearresteerd voor hekserij. Of zij daadwerkelijk een Heks was is nog maar de vraag. Wel was zij een sterke vrouw die haar arrestatie aanvecht bij het Hof van Holland waar zij in het gelijk wordt gesteld. Echter vijftien jaar later wordt zij opnieuw gearresteerd en ditmaal na een maand van marteling wordt zij verbrand op het plein voor het Stadhuis.

Naast Marye Heinen zijn Trijn Jansdochter en Griete Dircken ook vermoord op het plein voor het Stadhuis.

 

 

Op de website van Abe de Verteller, www.abedeverteller.nl  is nog een ander proces te vinden uit 25 mei 1585. Op die datum werden vijf vrouwen in Schiedam op de pijnbank gelegd. Een van de vrouwen bekend . Die nacht stierf ze in haar cel: De duivel had haar de nek gebroken. Dit is meestal een eufemisme voor zelfmoord door ophanging. De andere vier vrouwen werden op 6 juni ter dood veroordeeld en verbrand.

 

 

 

 

 

Jacob Cats heeft er een gedicht over gemaakt.

 

Daer rees om dese tijt verschil in onse landen,
Of heks of tovenaer zijn weerdigh om te branden:

En dit gingh wonder ver tot Goeree en Schiedam,
En 't scheen dat dit gespoock aldaer zijn woonplaets nam;

En dit is naderhant soo dapper opgesteecken,
Dat yeder een begon van dit bedrijf te spreecken.

Ick wierd juyst even toen versocht van seecker vrouw,
Dat ick tot haer behulp te Goeree komen wou:

Ick ginck op dit versoeck my nader overpeysen,
En vont ten lesten goet oock daer te willen reysen.

Maer schoon al dit gespoock al naer en seltsaem scheen,
Het was maer schrale wint, en al het stuck verdween.

Oock was'er toen ter tijt een hart gedingh geresen;
Een vrouwe van Schiedam, de pijnbanck toegewesen,

Beriep haer op het hof, en, na een hart gedingh,
Soo was dat sy de banck en alle straf ontgingh.

Ey siet, na dat het hof dit vonnis had gegeven,
Scheen alle spoockery als uyt het lant gedreven:

Het wijf, dat voor een tijt van yeder wierd verfoeyt,
Bleef stil en zonder blaem van niemant oyt gemoeyt.

 

 

 

Het plein voor het Stadhuis heeft een bloederige verleden. Inmiddels staat het vol met terrasjes en is het in de binnenstad vooral bekend om de gezellige horeca.  Op 7 juli 2014 zijn naast de Grote of St. Jan menselijke resten gevonden. Tijdens werkzaamheden om glasvezel aan te leggen werden menselijke resten gevonden. Nu werd je als Heks na verbranding op het Galgenveld begraven en niet in de buurt van een Kerk of op het Kerkhof achter de Kerk. Toch blijft het een lugubere vondst van iemand die niet op het Kerkhof begraven mocht worden.