www.keukenheks.com
Home » Hekseninfo » Uw kind geeft aan interesse te hebben in paganisme

Uw kind geeft aan interesse te hebben in paganisme.

 

In deze tijd is er veel over spiritualiteit te vinden. Via televisieprogramma's, op sociale media , televisieseries, films etc. komen we steeds meer in aanraking met dit fenomeen.

 

Uw kind heeft misschien interesse gekregen voor dit onderwerp. Maar u weet niet voldoende over paganisme en maakt u zorgen over uw dochter of zoon. Misschien past het niet bij uw manier van leven, of bij uw geloofsovertuiging. Uw kind stelt misschien vragen waar u geen antwoord op weet.

Een moeilijke situatie, want heeft dit te maken met een daadwerkelijke interesse in natuurreligies, een stukje identiteitbepaling van uw kind of vindt uw kind het gewoon stoer.

Als u niet voldoende weet over paganisme, zult u ook niet gemakkelijk hierover in gesprek gaan met uw kind.

Mocht iemand van minderjarige leeftijd bij mij komen met vragen over paganisme of Hekserij dan zal ik altijd stimuleren om met de ouders in gesprek te blijven. Niemand is gediend bij geheimzinnigheid.  Daarnaast bent u als ouder verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, het is niet aan mij om daar vanuit mijn levenswijze in te gaan zitten rommelen.

 

 

Over hekserij en paganisme kunnen soms misvattingen bestaan, daarom wil ik hier een aantal punten verduidelijken over hekserij.

 

1- Er zijn verschillende stromingen binnen het paganisme. Ze hebben allemaal gemeen dat men de natuur eert, vaak meerdere Goden en Godinnen vereren en werken met het ritme van de natuur. Dit vindt je terug in jaar en maanfeesten. Binnen het paganisme gaat men er vanuit dat alles een ziel heeft.

 

2- Er zijn verschillende manieren om informatie over paganisme te ontdekken. Maar een groot nadeel is dat er erg veel zin en onzin te vinden is. Een schifting van informatie is niet altijd makkelijk te maken voor kind en ouder.

 

3- Hekserij heeft niets te maken met paranormaliteit en Satan of de Duivel. Heksen geloven niet in Satan en gaan uit van het goede van mens en natuur. Ook paranormaliteit heeft er niets mee te maken, wel kun je heksen tegenkomen die zich verdiept hebben in esoterische activiteiten als Tarot of een bepaalde vorm van alternatieve geneeswijze. Echter heeft dit meer met een stukje persoonlijke interesse te maken en niet direct met heks zijn.

 

4- Een heks hoeft net perse in een Coven. Een Coven is een groep van heksen met een hogepriesteres en/of hogepriester. Heksen kunnen intreden en leren zo over hekserij met een "mentorschap" van de Hoge Priester/es. Een Coven is geen sekte.

 

5- Het Boek der Schaduwen is geen toverboek om mensen te bezweren. Het is een persoonlijk dagboek waarin de heks haar bevindingen opschrijft over kruiden, maanstanden, jaarfeesten etc.

 

6- Heksen zullen nooit iemand manipuleren, heksen geloven in de Wet van Drie, deze wet zegt letterlijk wat je doet niemand mag schaden. heksen zullen dus nooit rituelen doen om een ander te schaden of te manipuleren.

 

7- Heksen hebben respect voor andere geloven en mensen met een andere geloofsovertuiging. Wij zullen nooit proberen te bekeren tot Heks. Wel staan wij klaar met raad en daad bij vragen.

 

8- Het pentagram is geen symbool van Satan, het staat voor 5 elementen. In verschillende culturen is een Pentagram een belangrijk symbool. Op deze site is er meer informatie te vinden over het Pentagram.

 

9- Heksen doen rituelen en spreken spreuken uit. Een ritueel is niets anders dan het focussen van aandacht, energie en intentie op een bepaalde situatie.  Een spreuk kan een aantal regels op rijm zijn, dit zijn geen bezweringen om anderen kwaad te berokkenen.