www.keukenheks.com
Home » Hekseninfo » De 7 Hermetische wetten

De 7 Hermetische wetten

 

De Westerse Mystiek, waar de hedendaagse Hekserij onder valt, zou niet zijn ontstaan zonder de geschriften van Hermes Trismegistus. Het Corpus Hermeticum. 

Men zegt wel dat hij de grondlegger is geweest van alchemie en astrologie en dat vele esoterische stromingen en religies een oorsprong hebben in de Hermetische wetten. Sommige verhalen vertellen dat Abraham bij Hermes Trismegistus in de leer is geweest. De Egyptenaren hebben de God Thot in hun mythologie. Men zegt dat de Grieken Thoth tot Hermes, de God van wijsheid hebben gemaakt. Trismegistus betekend letterlijk : de Driewerf Grote.


De Hermetische traditie is oud. Het begint in Egypte met het Boek van Thoth en ergens wordt Thoth, Hermes Trismegistus. Bij de Alchemisten wordt Hermes Trismegistis, Mercurius genoemd. Aan Hermes Trismegistus wordt de Hermetica of Corpus Hermeticum toegeschreven. De beroemdste tekst van Hermes Trismegistus is de smaragden tablet.


De geschriften hebben door de eeuwen heen vele mensen beïnvloedt. Plato. Cosimo de Medici, Leonardo da Vinci, Botticelli, Roger Bacon , Paracelcus, Thomas More, William Blake, Kepler, Copernicus, Isaac Newton, Daniel Defoe, Carl Gustav Jung etc.


De Corpus Hermeticum was een samenstelling van theologische, filosofische, wetenschappelijke en medische geschriften van een uitzonderlijke schoonheid en met een spirituele autoriteit. De scheppingsmythe wordt een veel rijkere, gedetailleerde en ontzagwekkend alchemistisch proces.


De begintekst op de smaragden tablet is


As above, so below.


In de tarotkaard van de Magier vind je dit principe terug.


De Hermetische traditie is dus erg oud.


 

De wetten zijn heel de wereld over gegaan. Van het oude India tot aan het Griekse en Romijnse Rijk, Perzie en China en Japan. De Hermetische wetten waren niet voor iedereen toegankelijk en zijn ook nooit tot 1 geloof geworden maar hebben altijd hun persoonlijke karakter gehouden. Dit werd de leerlingen ook voorgehouden die les kregen in het begrijpen van de sleutels en symbolen van de Kybalion. Tijdens het heersen van Constantijn de Grote (stichter van Constantinopel het huidige Istanboel) zijn de wetten naar de achtergrond geschoven, of beter gezegd men zag wat er aan zat te komen en hield bewust afstand. Het Christendom werd een grotere Godsdienst, maar toch bleven er mensen de kennis verspreiden. Of zoals men zegt de vlam brandend houden. Jacob Slavenburg heeft een aantal zeer interessante boeken geschreven over het ontstaan van het Hermetisme en hoe het Hermetisme zich in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld.

 

Er zijn tot op vandaag de dag Hermetische Wetten bekend.  William Walker Atkinson heeft onder het pseudoniem "de drie geiniteerden" het boek The Kybalion geschreven, dit is omstreeks 1908 geweest. W.W. Atkinson heeft veel boeken geschreven over Occultisme onder verschillende pseudoniemen Yogi Ramacharaka, Theron Q. Dumont en Magnus Incognito. Rond 1900 zit de mens midden in de periode van de Romantiek en is er ondanks de verstedelijking en industriële revolutie een zucht om te ontsnappen en weer in aanraking met de natuur te komen, het occultisme leeft daardoor flink op in deze tijd.

 

 

Er zijn 7 wetten:

-          De Wet van Mentalisme

-          De Wet van Correspondentie

-          De Wet van Vibratie

-          De Wet van Polariteit

-          De Wet van Ritme

-          De Wet van het Geslacht

-          De Wet van Oorzaak en Gevolg

 

 

 

De Wet van Mentalisme:

De wet van mentalisme laat zien dat wij zijn ontstaan uit de kracht van het Al. De dingen die wij zien zijn daar een afspiegeling van. De natuur is hier misschien een mooi voorbeeld van. Bijvoorbeeld een open plek in het bos waar je veel energie kunt waarnemen en de schoonheid van energie kunt zien door de bloemen, bomen, dieren etc. Vaak geeft dit mij een rustgevend gevoel. Wat er ook gebeurd je kunt terugvallen op een oer-energie waar we allemaal uit zijn opgebouwd. Als heks is deze wet belangrijk omdat het je respect en ontzag leert te hebben voor de levende natuur en de afspiegeling van de Goden en Godinnen in deze natuur. Daarnaast ben ik ook van mening dat je een deeltje bent van een groter geheel, alles wat je doet heeft invloed op het hogere en op de energie om je heen. Maar ook dat de energie, het Al, de Goden en Godinnen heel dicht bij je zijn. Als je naar je innerlijke stem luistert (wat misschien wel een hele goede link is naar het Al) je steeds op het “juiste” spoor blijft.  Misschien leert deze wet ons ook dat we aan sommige dingen geen naam of term kunnen plakken, dat het er gewoon is en niet te verklaren valt.

 

 

De Wet van Correspondentie

In de tekst van de Kybalion staat  letterlijk:  as above, so below; as below so above.

Zoals het “boven” is zo is het op aarde ook. De natuur en alles om ons heen zijn volgens de wet van het Mentalisme een afspiegeling van een groter geheel. In de natuur vinden we dingen terug die ons hier aan herinneren, of een soort oerherinnering wakker maken. Dit noem je corresponderen, een goud-gele bloem die je aan de zon doet denken. Een edelsteen die je aan de Maan doet denken. Een corresponderend item heeft een bijzonder magische kracht. Het neerhalen van de maan is een heel mooi ritueel om de kracht van de maan in je op te nemen. Het maanlicht wat weerspiegeld in een mooie schaal met water en zo aan het water haar magische kracht lijkt te geven.  Bepaalde edelstenen hebben genezende energie bij zich die de natuur er in gestopt heeft en die we als heks kunnen aanspreken en kunnen gebruiken. 

 

 

De Wet van Vibratie:

In de Kybalion zegt men dat alles altijd in beweging is en er een bepaalde energievorm of trilling vrijkomt. Tijdens mijn eerste les in Egyptain Healing heb ik dit kunnen voelen. Bij het “behandelen” van mijzelf of 1 van mijn huisdieren  kan ik een soort mini wervel stormpje in mijn handpalm voelen. Soms voel ik een koude wind, kom ik in de buurt van een energie punt dan voel je een intense warmte. Wat met deze wet nog meer wordt bedoeld is dat alles in beweging is en op een bepaald niveau trilt. Heb je bijvoorbeeld een ontzettende hekel aan iemand en denk je de meest verschrikkelijke dingen dan kan die persoon dit oppikken en bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen.

Je kunt het verkeerd omgaan met energie en trilling goed voelen als je een cirkel hebt getrokken en je achteloos eruit stapt zonder de cirkel te openen. Je ervaart een soort drukkende hoofdpijn omdat de trilling van energie in de cirkel een andere is als daarbuiten.

De Wet van Vibratie is een hele interessante die ook door de wetenschap steeds meer wordt gezien, bijvoorbeeld een Hicks deeltje, het kleinste deeltje van een atoom (als ik het goed heb begrepen op Discovery Chanel ) trilt op een eigen unieke manier. 

 

 

De wet van polariteit

Alles heeft twee kanten een plus en een min, een goede en een slechte kant. Toch zijn deze twee kanten van nature hetzelfde echter verschillen ze in de graad/mate/rang/trap.

Het is voor een heks heel belangrijk om in het midden te blijven, in balans.  Maar ook om te weten dat er twee uitersten kunnen zijn of ontstaan. Als je weet dat er bijvoorbeeld zwarte magie bestaat dan weet je ook dat dit op een uiterste zit, een extreme vorm is.

Daarnaast heeft het 1 het ander nodig en kan het 1 niet zonder het ander bestaan. In de jaarfeesten komt het thema sterven en opnieuw geboren worden terug, De winter treed in en alles in de natuur verdort en gaat in een diepe slaap. Zodra de lente komt ontwaakt alles weer, dit was niet mogelijk geweest zonder de winter.

 

 

De Wet van Ritme

Alles beweegt zoals we in de wet van vibratie hebben gezien. Daarnaast heeft alles een ritme. Denk maar aan de natuur en de jaargetijden. De getijde van de maan, en de fasen in het leven van een mens. Als heks ben je bewust van dit ritme door het vieren van de Esbats en Sabbats.

 

 

De wet van het geslacht

Een mens heeft twee kanten in zich een mannelijke en een vrouwelijke. In de hedendaagse maatschappij is dit beeld verwrongen. Mannen zouden sterker zijn dan vrouwen, vrouwen zwakker dan mannen. Het evenwicht is er niet meer. De man vult de vrouw niet meer aan, de vrouw vult de man niet meer aan. Er komt strijd en onbalans. Laurie Cabot heeft het in haar boeken vaak over deze balans en het belang ervan.

 

 

De wet van oorzaak en gevolg

Alles wat je doet heeft een gevolg. Dit kan op een groot vlak zijn maar ook heel klein. Niets is dus zonder gevolg, ook zou je kunnen zeggen dat toeval niet bestaat en sommige dingen nooit zomaar gebeuren. De Wet van Drie beschrijft dit. Voer rituelen en handelingen bewust uit. Denk na over de lange termijn gevolgen. Doe nooit zomaar achteloos een spreuk, een spreuk is een trilling/energie die ergens naar toe gaat en daar een gevolg zal hebben.

Wat mij opvalt is dat alle wetten ook een raakvlak met elkaar hebben de wet van oorzaak en gevolg heeft bijvoorbeeld een raakvlak met de wet van vibratie.

 

 

Hermetische wetten in de praktijk

Balans:

Balans is belangrijk ik het leven van heksen, de wet van Polariteit zegt eigenlijk dat het een niet zonder het andere kan:

“Everything  is Dual, everything has its poles, everything has it pairs of opposites, like and unlike are the same, opposites are identical in nature, but different in degree, extremes meet, all thrut are but half-thruth, all paradoxes may be reconciled”

Eigenlijk zegt men in deze wet dat het 1 niet zonder het andere kan. De tegenovergestelde geven elkaar bestaansrecht. De polariteit zorgt voor evenwicht, neem het ene weg en het andere bestaat niet meer in de hoedanigheid waar het in bestond. Haat en liefde liggen vaak dicht bij elkaar, geluk en ongeluk ook. Het is de kunst om in het midden van de lijn te blijven, en je bewust te zijn van de polen.

Naast de wet van Polariteit zijn er nog een aantal andere wetten die ook met balans te maken hebben. Namelijk de wet van vibratie, deze wet heeft te maken met de Wet van 3 en zegt dat alles uit trilling bestaat, positieve dingen en negatieve dingen. De wet van 3 leert ons dat alles wat we doen driewerf bij ons terugkeert. Je zou kunnen spreken van een trilling, doe je goed, ontmoet je goed. Doe je slecht dan ontmoet je slecht. Ook de wet van oorzaak en gevolg heeft hier mee te maken, alles wat je doet, hoe klein ook, heeft gevolgen. Het is bij deze wetten dus ook belangrijk om in balans te blijven, geestelijk en lichamelijk. Ook de wet van geslacht vraagt om balans, het vrouwelijke en mannelijke dient in evenwicht te zijn, een soort Yin en Jang.

In het manuscript the seven cosmic laws, spreekt Atkinson  over  the cosmic law of balance or compensation.  “All activities in the Cosmos are balanced and compensated, and manifest a condition of equipoise, equilibrium, and counter-balance”

:”Occultists have ever recognized and taught the importance of observing the Law of balance- the striving to so live that one may obtain and maintain moral, rational and emotional equilibrium, or a keeping in the middle of the road”.  Men heft het dan ook over Karma en het feit dat beoefenaars van esoterie eigenlijk alleen maar de dis-balans proberen te herstellen en zij stellen dat Karma een verstoring is in de Kosmische Balans.

Ik moet dan bijna denken aan een documentaire die ik ooit gezien heb over Star Wars en George Lucas. Veel van zijn thema’s in de film grijpen terug op bovenstaande ideeën.  “Luke i feel a change in the Force” tatatatatadatatada en daar komt Darth Vader ten tonele…… Luke krijgt de kans om toe te treden tot the Dark Side maar doet het niet en blijft “in the middle of the road”  Balans zit uiteraard in veel meer dingen, denk aan een gezonde levensstijl, een balans tussen geest en lichaam, dagelijkse dingen die vaak “vergeten” worden maar erg belangrijk zijn.

 

De wet van correspondentie is voor een heks belangrijk om zijn/haar werk te kunnen doen :

Bij deze vraag moest ik aan de kaart van de Magiër denken uit de grote Arcana van de tarot, as above, so below, as below, so above. Wat in de macrokosmos geldt, geldt ook in de microkosmos en andersom.  De Magiër heeft op de kaart alle elementen voor zich liggen en met een staf wijst hij zowel naar boven als naar beneden. Alles heeft verband en correspondeert met elkaar. De kleur geel/goud correspondeert met de zon, de kleur zilver met de maan. De cyclus van de vrouw correspondeert met de cyclus van de maan, edelstenen die bepaalde energie bezitten omdat ze uit de aarde komen. Eigenlijk laat deze wet het verband tussen mens en natuur zien,  onze verbondenheid met een groter geheel . Wil je de energie van de aarde vieren dan kan dit door kleine stukjes van die aarde met de energie van de aarde erin te gebruiken, denk aan een geladen Athame om een cirkel te trekken, of het mooie ritueel van het neerhalen van de maan en de kracht van het water wat is aangeraakt door de maanstralen.  Of tijdens volle maan het reinigen van atributen. Maanmagie is erg oud en heeft ook te maken met de cyclus van de natuur, in het boek “in harmonie met de maan” verteld Johanna Paungger over de maankalender en de correspondenties,  Tijdens de jaarfeesten maken we ook gebruik van corresponderende dingen als kleuren,stenen, eten etc. om het altaar te versieren en zo elementen en energie op het altaar te hebben.